W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.
.
Dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.
.
Nabożeństwo majowe w łączności ze Mszą św. wieczorną.

Od 14 do 17 maja przypadają Dni Modlitw o Urodzaje (dawne Dni Krzyżowe). Na Mszy św. o godz. 8.00 modlić się będziemy w tej intencji.

 

W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie: 
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną,
oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Nabożeństwo majowe w łączności ze Mszą św. wieczorną.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry