W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.00 pobłogosławimy różańce i książeczki dzieciom, które w przyszłym roku przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.
Trwa Studium Małżeńskie przygotowujące młodych do sakramentalnego związku małżeńskiego. Do udziału w spotkaniach są zobowiązani wszyscy, którzy w przyszłym roku pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński. 

W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem    
solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Dzisiaj Mszą św. o godz. 13.30 rozpoczynamy Studium Małżeńskie przygotowujące młodych do sakramentalnego związku małżeńskiego.
Do udziału w spotkaniach są zobowiązani wszyscy, którzy w przyszłym roku pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Po Mszy św. spotkanie w Sali Katechetycznej w wikariatce.

We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Dzisiaj na Mszę św.:
– o godz. 12.00 zapraszamy rodziców dzieci komunijnych na której zostaną podane daty uroczystości Pierwszej Komunii Świętej;
– o godz. 16.00 zapraszamy młodzież, która 1 października br. przyjmie sakrament bierzmowania z rąk Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny.
W dniu dzisiejszym przypada 83. rocznica Upamiętnienia Pomordowanych na Ziemi Kociewskiej w czasie II wojny światowej. Uroczystości odbędą się w Szpęgawsku.

We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Trwa Jarmark Cysterski.
Dzisiaj o godz. 10.00 – Msza św. w intencji organizatorów i uczestników XXI Jarmarku Cysterskiego, po niej krótki występ zespołów muzyki dawnej.
Program wydarzeń umieszczony jest na afiszach na terenie naszego miasta.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry