W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

Rozpoczął się czas Wielkiego Postu. Kościół Święty przypomina:
Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni okresu postu i pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.

W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie: 
Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej 
wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary,
braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona będzie na prace remontowe w Wyższym Seminarium Duchownym.
Za składane ofiary serdeczne Bóg zapłać.

W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej
wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry