Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Sakrament bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Jest on udzielany temu, kto powinien zdawać sobie sprawę z tego, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem. Od momentu przyjęcia tego sakramentu wierzący ma głosić swoim życiem Jezusa Chrystusa i apostołować wśród innych ludzi.


Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

  • namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,
  • nałożenie ręki biskupa na jego głowę,
  • słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

 

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Skutki bierzmowania są następujące:

  • udoskonala łaskę chrztu,
  • głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,
  • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
  • udoskonala naszą więź z Kościołem,
  • umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.  

 

Aby przyjąć ten sakrament należy:

1. Uczestniczyć w rekolekcjach kerygmatycznych - tzw. "GPS".

2. Zdobyć wiedzę wymaganą do przyjęcia tego sakramentu określoną w minimum programowym przez katechetę.

3. Zdać egzamin dopuszczający do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej.

4. Przystępować do spowiedzi i komunii pierwszopiątkowej oraz spełniać inne wymagania określone przez Księdza Proboszcza, a świadczące o dojrzałości chrześcijańskiej.

5. Dostarczyć świadectwo chrztu (Ad Sacra) oraz podanie z prośbą o przyjęcie tego sakramentu.

6. W przypadku bierzmowania dorosłych należy uzgodnić indywidualny tok przygotowania z Księdzem Proboszczem.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry