W sobotę, 12 marca ministranci naszej parafii udali się na wyjazd integracyjny do Aquaparku w Redzie. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do McDonald. Jako wspólnota ministrancka, pragniemy podziękować za możliwość wyjazdu ks. Proboszczowi oraz dziękujemy naszym opiekunom, szczególnie ojcom naszych ministrantów. Króluj nam Chryste! 
Galeria zdjęć »

Tradycją naszej diecezji jest, że w niedziele Palmową w Kościerzynie gromadzi się młodzież z naszych parafii na wspólnym dniu młodych. To dzień modlitwy i uwielbienia. Wszystkich zainteresowanych z naszej parafii uczestnictwem w takim wydarzeniu, prosimy o kontakt z ks. Krzysztofem.

W dniu dzisiejszym 8 marca przypada 550. rocznica poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Pelplinie. Z tej racji Ks. Proboszcz wraz z kapłanami Pelplina sprawował uroczystą Mszę świętą o godz. 18.00, a homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Szopiński. 

Diecezja pelplińska powstała na mocy bulli św. Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. Wcześniej jej tereny znajdowały się w obrębie utworzonej w 1243 r. diecezji chełmżyńskiej. Od 1821 r. jej stolicą był Pelplin.

Galeria zdjęć »

Od I niedzieli Wielkiego Postu w naszej parafii rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Nauki rekolekcyjne głosi wiceoficjał sądu biskupiego ks. Krzysztof Ossowski podczas całej niedzieli, jak i w poniedziałek, wtorek i w środę o godz. 8.00 i 18.00. Serdecznie zapraszamy, by skorzystać z tego świętego czasu rekolekcji. 
Galeria zdjęć »

W okresie wielkiego Postu, w każdy piątek na pamiątkę śmierci Chrystusa, uczestniczymy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, które odbywają się w naszej Bazylice Katedralnej o godzinie: 

- godz. 16.00: dla dzieci do III szkoły podstawowej;

- o godz. 17.00: dla starszych dzieci;

- o godz. 18.00: dla dorosłych w łączności z Mszą św. wieczorną;

- o godz. 19.15: dla młodzieży 

Galeria zdjęć »

Środą popielcową w Liturgii Kościoła, rozpoczęliśmy święty czas Wielkiego Postu. Jest to czas naszych wyrzeczeń, postanowień, które pomogą nam w jeszcze lepszym zbliżeniu się do Boga. Przypominamy, że dzisiaj obowiązuje post ścisły, w którym papież Franciszek zachęca nas, abyśmy ofiarowali go w intencji pokoju na Ukrainie.

Galeria zdjęć » 

We wszystkich świątyniach na terenie diecezji pelplińskiej, w najbliższą niedzielę (27 lutego) i w środę popielcową (02 marca) odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie, a zwłaszcza dla uchodźców, którzy przybędą, szukać schronienia w Polsce.

 

Poniżej publikujemy apel Biskupa Pelplińskiego w sprawie pomocy ofiarom wojny na Ukrainie

Siostry i Bracia,

Stojąc w obliczu szaleństwa wojny na Ukrainie, odczuwamy niepokój i troskę, ale też wierzymy, że Bóg jest większy i silniejszy od zła. W naszych sercach jest solidarność i wola pomocy wobec tych, którzy cierpią w wyniku agresji i inwazji.

W związku z powyższym proszę, aby w każdym kościele i kaplicy w diecezji pelplińskiej modlono się codziennie w intencji pokoju. Ta modlitwa niech stanie się również naszą osobistą i rodzinną.  Dzisiaj oraz w Środę Popielcową na zakończenie Mszy Świętych odśpiewamy  Suplikacje, prosząc Miłosiernego Boga o zmiłowanie oraz obronę od powietrza, głodu, ognia i wojny. Ponadto Środa Popielcowa – zgodnie z wezwaniem papieża Franciszka – niech będzie także dniem postu w intencji pokoju.

Siostry i Bracia, jestem przekonany, że w każdym z nas jest również potrzeba wyrażenia solidarności z potrzebującymi naszego wsparcia w materialny sposób. Stąd dzisiaj i w najbliższą środę po Mszach Świętych organizujemy zbiórkę do puszek na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie, a zwłaszcza dla uchodźców, którzy przybędą, szukać schronienia w Polsce. Akcję pomocy będzie koordynować Caritas diecezjalna wraz z Caritas Polska. Jako diecezja przygotowujemy się również do przeznaczenia miejsc, w których mogliby zostać przyjęci uchodźcy z Ukrainy, a ponadto wszystkie środki zebrane w ramach corocznej, wielkopostnej akcji „Skarbonka Miłosierdzia”, zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom.

Ogarniając modlitwą naszych bliźnich z Ukrainy, przeżywających pewnie najtrudniejsze chwile w życiu,  proszę raz jeszcze Was o modlitwę, zaufanie Bogu i okazanie pomocy materialnej braciom i siostrom, których dotknęła tragedia wojny.

Prosząc Pana Życia o zmiłowanie i pokój, z serca wszystkim błogosławię.

Wasz biskup
+ Ryszard Kasyna


Apel Biskupa Pelplińskiego należy odczytać w najbliższą niedzielę, 27 lutego 2022 r., we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej w ramach ogłoszeń duszpasterskich. Zebrane środki należy niezwłocznie wpłacić na konto Caritas Diecezji Pelplińskiej 48 8342 0009 2000 1876 2000 0003 z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”.

 

Trwa modlitwa o pokój na Ukrainie i na całym świecie. 

Biskup diecezjalny Ryszard Kasyna zwraca się z prośbą do księży proboszczów o kontynuowanie modlitwy we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej w czasie Mszy Świętych w intencji pokoju na Ukrainie, dodając odpowiednie wezwanie w modlitwie powszechnej, jak i – wedle uznania – odśpiewując Suplikacje na zakończenie celebracji.

 

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II


Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

 

 

 

źródło: diecezja-pelplin.pl

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry